Η
GENESSOL

είναι ένας πάροχος που προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες και υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης, σε πελάτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλο τον κόσμο με ειδικές ανάγκες, που απαιτούν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και γνώσης, λόγω των απαιτήσεών τους. Στην Genessol εστιάζουμε αποκλειστικά στην παροχή, οικονομικά αποδοτικών και καινοτόμων επαγγελματικών υπηρεσιών.
Διαθέτουμε πλούσια εμπειρία σε πολλούς κλάδους όπως, η Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HCM), οι Υπηρεσίες Ασφάλειας, φύλαξης και επιτήρησης, η Προσωποφύλαξη και οι Προ Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Επείγουσας Φροντίδας. Ανακαλύψτε πώς η εξειδικευμένη ομάδα μας, μπορεί να υποστηρίξει και να προσφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία για εσάς ή τις επιχειρήσεις σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο και να βοηθήσουμε στη δημιουργία θετικών και διαρκών αλλαγών.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κάνουν μόνιμες και ουσιαστικές βελτιώσεις για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.

Γιατί να επιλέξετε την Genessol

Δουλεύοντας μαζί μας, θα δουλέψεις με επαγγελματίες που δεσμεύονται να υπερβούν τις προσδοκίες σας!

Έμφαση στις λεπτομέρειες

Είναι η προσοχή μας στα μικρά πράγματα και ο προγραμματισμός των χρονοδιαγραμμάτων που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους.

Τήρηση χρονοδιαγράμματος

Εργαζόμαστε σύμφωνα με έναν κανόνα – την τήρηση και εκπλήρωση των στόχων εντός των προθεσμιών

Δημιουργικότητα

Τη στιγμή που έχουμε μια πλήρη εικόνα των αναγκών σας, θα δημιουργήσουμε ένα λεπτομερές πλάνο εργασίας.

Σχέδιο για Επιτυχία

Εσείς θέλετε αποτελέσματα. Για να σας τα παρέχουμε, ο καλύτερος τρόπος είναι με εκ των προτέρων έρευνα – τόσο όσον αφορά την εταιρίας σας, όσο και τις ανάγκες σας. Μόνον αφού θα έχουμε πλήρως κατανοήσει εσάς και τις ανάγκες σας, θα μπορέσουμε να σας προτείνουμε μια λύση.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από έμπειρο και άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, προερχόμενο από διάφορα επαγγελματικά υπόβαθρα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ως εκ τούτου, δεν θα αναθέσουμε ποτέ άπειρο και ανειδίκευτο προσωπικό σε κανένα έργο.

Τιμολόγηση

Οι τιμές μας είναι ανταγωνιστικές και δικαιολογημένες, χωρίς εκπλήξεις στο συνολικό ποσό πληρωμής. Οποιαδήποτε απρόσμενα και επιπρόσθετα έξοδα θα πρέπει να προ εγκρίνονται από εσάς.